Over pirDAP


Over pirDAP

pirDAP is een samenwerking tussen Zoetis, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en CRV. In 2000 is pirDAP gestart en naast Zoetis, KNMvD en CRV participeert de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op het thema uiergezondheid en wordt het initiatief ondersteund door de Zuivelindustrie.

PirDAP staat voor 'partners in rendementsverbetering DierenArtsPraktijk' en heeft als doel het stimuleren en intensiveren van bedrijfsadvisering door de erkende rundveedierenarts bij melkproductieregistratie (MPR) deelnemers van CRV. Waardoor zowel dierenarts als veehouder  een beter rendement uit het bedrijf kunnen halen. PirDAP geeft dierenartsen inzage in melk-, vruchtbaarheids- en diergezondheidsgegevens van veehouders die hiervoor toestemming hebben gegeven.  Via de overzichten die in pirDAP zijn op te vragen, kunt u als dierenarts een goed beeld krijgen van het niveau van uw klanten. Aan de hand van diverse kengetallen kunt u de bedrijven rangschikken en beoordelen. Als na analyse van de gegevens blijkt dat bepaalde zaken op het bedrijf voor verbetering vatbaar zijn, kunt u dit met uw klanten bespreken tijdens de bedrijfsbegeleiding. PirDAP is alleen beschikbaar voor praktizerend dierenartsen.