Bedrijfsbegeleiding


Bedrijfsbegeleiding

Om uw veehouders goede bedrijfsbegeleiding te geven , kunt u gebruikmaken van de ondersteuning van 'Bedrijfsbegeleiding'. Deze module biedt u vele overzichten aan, binnen één programma, om uw bezoek goed te kunnen voorbereiden. Zo krijgt u inzage in de gegevens rond melkproductie, uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid.

Voordat u toegang krijgt tot de gegevens van de veehouder dient er een ondertekend Machtigingsformulier aanwezig te zijn. Zo geeft de veehouder u toestemming om zijn gegevens in te zien.

Log rechtsboven in  en u krijgt toegang tot uw deelnemende bedrijven.